Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνία: κυρία Yao
Τηλέφωνο: (+ 86) 13771551070
Επικοινωνία: Mr.Zhou
Τηλέφωνο: (+ 86) 13812059096
Τηλ: + 86-510-83831286
Φαξ: + 86-0510-83831286
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales@wxlongwei.com
Διεύθυνση: Βιομηχανικό πάρκο Yaxi, πόλη Luoshe, πόλη Wuxi, Jiangsu
Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Ποιότητας και ελέγχου
Mar 21, 2018

Τέσσερις βασικές κατηγορίες του κόστους ποιότητας που περιγράφονται στα ακόλουθα:

1, πρόληψη---έξοδα στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διατήρηση ενός συστήματος ποιότητας που θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ποιότητας στο οικονομικό επίπεδο. Ένα παράδειγμα κόστος πρόληψης είναι εκπαίδευση στη χρήση στατιστικής επεξεργασίας.

2, εκτίμηση---έξοδα κατά τον καθορισμό του βαθμού συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ποιότητας. Ένα παράδειγμα κόστος αξιολόγησης είναι η επιθεώρηση.

3, εσωτερικές αποτυχία---οι δαπάνες που προκύπτουν όταν προϊόντα, εξαρτήματα και υλικά που αποτυγχάνουν να πληρούν ποιότητας απαιτήσεις πριν από τη μεταφορά της ιδιοκτησίας του πελάτη. Παράδειγμα κόστους εσωτερικής αποτυχία είναι άχρηστα.

4, εξωτερικές αποτυχία---έξοδα όταν προϊόντα που αποτυγχάνουν να πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας μετά τη μεταβίβαση της κυριότητας στον πελάτη. Ένα παράδειγμα της εξωτερικής αποτυχίας κόστος είναι οι αξιώσεις εγγύησης.

Αν και στο επίπεδο ποιοτικού ελέγχου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική υπολογισμούς, είναι πολύ σημαντικό ότι τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων από τα οποία εξαρτώνται οι διαδικασίες αυτές είναι κατάλληλες και ακριβείς. Η καλύτερη στατιστική διαδικασία είναι άχρηστη αν τρέφονται τα ελαττωματικά στοιχεία, και όπως μηχανουργικές κατεργασίες, συλλογή στοιχείων ελέγχου ίδιο είναι μια διαδικασία με πρακτικά όρια της ακρίβεια, ανάλυση, ακρίβεια και επαναληψιμότητα.

Όλες οι διαδικασίες επιθεώρησης ή/και μέτρησης μπορεί να οριστεί όσον αφορά την ακρίβεια και επαναληψιμότητα, ακριβώς όπως μια διαδικασία παραγωγής έχει αξιολογηθεί για ακρίβεια και repeatablity. Ελεγχόμενα πειράματα μπορούν να εκτελεστούν και στατιστικά μέτρα των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει για να προσδιορίσετε την απόδοση μιας μεθόδου ελέγχου σε σχέση με τα μέρη να επιθεωρούνται. Καταλληλότητα της μία ή την άλλη μέθοδο μπορεί να κριθεί με βάση τις τυπικές αποκλίσεις και τα επίπεδα εμπιστοσύνης που ισχύουν για κάθε προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε μια συγκεκριμένη επιθεώρηση κατάσταση.     (το τέλος)

www.skivingtubelw.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Ένα ζευγάρι: Κατασκευών CK45 σωλήνων χωρίς συγκόλληση διαδικασία απαιτήσεις και διαδικασία παράδοσης

Επόμενη: σχεδιασμό άξονα